Vems ansvar är det?

Vems ansvar är det att alla har det bra? Att alla känner sig säkra? Skaffa kondomer? Säga ja eller nej? Lyssna och respektera den andre? Svaret borde vara väldigt självklart. Bådas, den enskilde individens, allas. Den som är med i situationen, denne har ansvar. Låter väl egentligen inte så märkvärdigt? Och det är väl inte […]

Vems ansvar är det? Read More »