Att ha ADHD och sexintresse

Påverkar att ha ADHD och sexintresse varandra? Jag har fått min ADHD-diagnos som vuxen. Det är idag (då skriver, inte då publiceras) ungefär ett år sedan jag började resan. Resan för att utreda om det var rätt diagnos. Tidigare har jag blivit diagnostiserad som deprimerad (flera gånger). Även bipolär har utretts tidigare. Så jag fick […]

Att ha ADHD och sexintresse Read More »